header 2023-08 homepage 11 Hockeyclub Berlicum HCB.jpg header 2023-08 homepage 21 Hockeyclub Berlicum HCB.jpg header 2023-08 homepage 3 Hockeyclub Berlicum HCB.jpg
 
 

Prestatieteams

Het doel van selecteren voor onze vereniging
De hoofddoelstelling is het samenstellen van homogene teams, waarin de spelers/-sters optimaal kunnen functioneren. Zo kun je stellen dat er binnen de club personen zijn die hockey recreatief of prestatief benaderen. Voor spelers/-sters die hockey als prestatieve sport benaderen geldt dat zij training, selectie en wedstrijden anders benaderen dan de recreatief gerichte spelers. Om de indelingen van alle teams op een juiste wijze te maken worden er selectietrainingen georganiseerd en gedurende het jaar beoordelen coaches en trainers de spelers. 

Daarbij hanteren wij twee criteria: 
 1. Recreatieve teams worden ingedeeld op basis van leeftijd, vriendjes en vriendinnetjes.
 2. Voor prestatieve teams wordt de indeling gedaan op basis van een aantal selectiecriteria:
 • Beoordelingen door trainers en coaches.
 • Gedurende het hele seizoen worden wedstrijden bekeken door lijncoördinatoren.
 • Selectietrainingen die aan het einde van elk seizoen worden georganiseerd en onafhankelijk worden beoordeeld. 

Het selecteren
In eerste instantie wordt er vastgesteld wat het totaal aantal leden is, de verdeling van deze leden over verschillende leeftijdscategorieën. Tevens moet bekend zijn hoeveel teams ingeschreven worden bij de KNHB en de speelsterkte per team. De selectie bij de junioren wordt gehouden om de eerste teams bij de C t/m A-jeugd te bepalen.

Jongste jeugd
Bij de jongste jeugd (F en E), wordt de teamindeling mede gebaseerd op de evaluaties uit de F- E lijn, waarbij spelers als bovengemiddeld, gemiddeld of onder gemiddeld zijn beoordeeld. Daarnaast speelt ook hier sociale cohesie een belangrijke rol.

Keepers
De keepers worden niet geselecteerd op basis van specifieke selectietrainingen.
Selectie van de keepers voor de D t/m A-teams zal plaatsvinden door de TC in overleg met de keeperstrainer. Deze selectie zal gebaseerd worden op kwaliteiten, capaciteiten, motivatie en inzet gedurende het afgelopen seizoen van de keeper. De definitieve bekendmaking welke keeper in welk team zal gaan spelen in het nieuwe seizoen vindt gelijktijdig plaats met de bekendmaking van de spelers van de selectieteams.

Selectiecriteria
Bij het selecteren worden meerdere criteria gehanteerd. De sterkst hockeyende spelers/-sters van de juniorenlijn spelen in principe in het eerste team van de leeftijdscategorie. Iedere leeftijdscategorie (m.u.v. de E en F) kent een selectiegroep waaruit maximaal twee teams gevormd worden. Een tweede team wordt aangemerkt als eerstelijnsteam als er voldoende spelers zijn die aansluiting kunnen (gaan) vinden bij het eerste team. De spelers in het tweede team zijn meestal de jongste van de leeftijdscategorie, zodat zij het daaropvolgende jaar kans maken om in het eerste team te gaan spelen. Het kan voorkomen dat de positie in het veld de doorslag geeft. Beoordelingsverslagen en tussentijdse rapportages geven informatie over de volgende selectiecriteria:
 • Technische aspecten: baltechniek, stickhandling, slagtechniek
 • Tactische aspecten: spelinzicht, positie kiezen, taakgerichtheid
 • Conditionele aspecten: snelheid, wendbaarheid
 • Samenwerking, teamwork
 • Motivatie/mentaliteit: alertheid, doorzettingsvermogen, sportief gedrag, aanwezigheid
 • Spelpositie in relatie tot een goede invulling van de verschillende posities in een team 
 • Bij gelijkwaardigheid heeft de eerstejaars speler voorrang boven een tweedejaars speler.

Programma
De selectietrainingen zullen onder zo normaal mogelijke omstandigheden plaatsvinden, gegeven door eigen trainers van hockeyclub Berlicum. De inhoud van deze training wordt voorbereid en begeleid door de TC (trainingsstof, briefing beoordelaars, instructie trainers en kinderen/ouders). 

Het tijdstip van selecteren
Jaarlijks aan het einde van het seizoen zal er een selectietraining plaatsvinden. Dit wordt aan alle leden gecommuniceerd via de website. 

Deelname
Elk lid dat in aanmerking komt voor deze speciale training ontvangt persoonlijk per e-mail een uitnodiging. De eerste twee teams worden standaard uitgenodigd om deel te nemen aan de selectietrainingen. Daarnaast worden spelers op aandragen van trainers en coaches ook uitgenodigd voor de selectietraining. 
Mocht je als speler ook deel willen nemen aan de selectietraining, benader dan de desbetreffende coach.

Algemeen
Gezien de omvang van onze vereniging zal het beoogde selectiebeleid in de praktijk niet altijd 100% realiseerbaar zijn. Vanuit dit perspectief kan de Technische Commissie afwijken van de procedure. Voorafgaand aan de start van de competitie wordt bepaald welk team als prestatieteam wordt aangemerkt.

Wat betekent spelen in een prestatieteam?
Als speler van een prestatieteam verwachten wij dat je:
 • twee maal per week fanatiek gaat trainen;
 • alle wedstrijden en trainingen aanwezig bent (slechts om dringende redenen zeg je af);
 • jezelf op de training en de wedstrijd maximaal inspant;
 • je altijd op tijd voor de training en de wedstrijd aanwezig bent;
 • een toeslag betaalt bovenop je contributie.
Verder bepaalt de coach de speeltijd van de spelers. Dit kan betekenen dat niet alle spelers evenveel speeltijd krijgen.

Wat kun je van de club verwachten als je in een prestatieteam speelt?
Als speler van een prestatieteam mag je verwachten dat je:
 • twee maal per week fanatiek training krijgt waarvan minimaal een keer per week verzorgt door HockeyWerkt of een gelijkwaardige clubtrainer;
 • alle wedstrijden op veld 1 speelt;
 • coach en trainer daar waar nodig ondersteunt wordt met adviezen van de Technische Commissie;
 • het eerste recht hebt op het spelen van zaalcompetitie;
 • als Heren 1 en Dames 1 speler je kleding gesponsord wordt.