header 2017-2 homepage.jpg
 
 

Bestuur


Het bestuur

Voorzitter 
Robert Wannink
[email protected]
Secretaris
Twan van Eenbergen
[email protected]
Eindverantwoordelijke secretariaat, 
communicatie en ledenadministratie

Penningmeester 
Joost Schellekens
[email protected]
Eindverantwoordelijke financiën,
Coördinator kasbeheer & kascommissie
Technische Zaken
Natasja van der Wijst
[email protected]
Eindverantwoordelijke technische zaken, 
coördinatoren, trainers, coaches, selecties, 
teamindeling, scheidsrechters en wedstrijdsecretariaat    

Complex/Materiaal beheer - vacature - 
Ton de Kroon
[email protected]
Eindverantwoordelijke complexbeheer, materiaalbeheer, 
onderhouds- en beheerzaken


Missie
HC Berlicum wil binnen de regio een hockeyclub zijn voor iedereen, waar gezelligheid en prestatie hand in hand gaan, waar sportiviteit een voorwaarde is en waar een open sfeer en communicatie belangrijk zijn. Wij willen dit zijn voor elk lid, elke vrijwilliger en elke bezoeker van de club.

Visie
HC Berlicum is een hockeyclub voor en door haar leden. Wij staan voor kwaliteit op hockeytechnisch gebied, evenals voor kwaliteit op het gebied van organisatie en accommodatie. Wij bieden onze leden de mogelijkheid om op een plezierige en veilige wijze de hockeysport te beoefenen. Hierin krijgen alle leden van onze club de gelegenheid om zich binnen de vereniging op sociaal en hockeytechnisch gebied te ontwikkelen, waarbij wordt gekeken naar zijn/haar bereikbare niveau. 

Daarnaast willen wij een gezonde, veilige en gezellige omgeving bieden waar vrijwilligers zich voor willen inzetten en waar zowel jeugd als senioren elkaar graag ontmoeten. Tot slot willen wij een club zijn waar niet alleen onze eigen leden zich thuis voelen, maar ook onze gasten.

Statuten
Onze statuten lees je hier.
 
De notulen van de meest recente ALV vind je hier