header 2017-2 homepage.jpg
 
 

Prestatieteams

Het doel van selecteren voor onze vereniging
De hoofddoelstelling is het samenstellen van homogene teams, waarin de spelers/-sters optimaal kunnen functioneren. Zo kun je stellen dat er binnen de club personen zijn die hockey recreatief of prestatief benaderen. Voor spelers/-sters die hockey als prestatieve sport benaderen geldt dat zij training, selectie en wedstrijden anders benaderen dan de recreatief gerichte spelers. Om de indelingen van alle teams op een juiste wijze te maken worden er selectietrainingen georganiseerd. 

Daarbij hanteren wij twee criteria: 
 1. Recreatieve teams worden ingedeeld op basis van leeftijd, bestaande teams en het zoveel mogelijk bij elkaar houden van vriendjes en vriendinnetjes.
 2. Voor prestatieve teams wordt de indeling gedaan op basis van een aantal selectiecriteria:
 • Beoordelingen door trainers en coaches.
 • Gedurende het hele seizoen worden wedstrijden bekeken door TC leden
 • Selectietrainingen die aan het einde van elk seizoen worden georganiseerd. 

Het selecteren
In eerste instantie wordt er vastgesteld wat het totaal aantal leden is, de verdeling van deze leden over verschillende leeftijdscategorieën en de wensen en de behoeften van deze leden. Tevens moet bekend zijn hoeveel teams ingeschreven worden bij de KNHB, de speelsterkte per team, hoeveel trainers/coaches beschikbaar zijn en welke teams zij kunnen trainen en/of begeleiden. De selectie bij de junioren wordt gehouden om de eerste teams bij de D t/m A-jeugd te bepalen. 

Jongste jeugd
Bij de jongste jeugd (F en E), wordt de teamindeling mede gebaseerd op de evaluaties uit de F- E lijn, waarbij spelers als bovengemiddeld, gemiddeld of onder gemiddeld zijn beoordeeld. Daarnaast speelt ook hier sociale cohesie een belangrijke rol.

Keepers
De keepers worden niet geselecteerd op basis van specifieke selectiewedstrijden.
Selectie van de keepers voor de 1e en 2e lijn A t/m D teams zal plaatsvinden door de TC in overleg met de keeperscoördinator. Deze selectie zal gebaseerd worden op kwaliteiten, capaciteiten, motivatie en inzet gedurende het afgelopen seizoen van de keeper. Hiernaast wordt het ook gebaseerd op basis van gesprekken met trainers en coaches en door het bezoeken van wedstrijden. De definitieve bekendmaking welke keeper in welk team zal gaan spelen in het nieuwe seizoen vindt gelijktijdig plaats met de bekendmaking van de spelers van de selectieteams.

Selectiecriteria
Bij het selecteren worden meerdere criteria gehanteerd. Het jeugdplan geeft hierin ook kaders aan waarop spelers per categorie zich kunnen ontwikkelen. De sterkst hockeyende spelers/-sters van de A, B, C en D-lijn spelen in principe in het eerste team van de leeftijdscategorie. Iedere leeftijdscategorie (m.u.v. de E en de F) kent een selectiegroep waaruit maximaal twee teams gevormd worden. Het kan voorkomen dat de positie in het veld de doorslag geeft. Beoordelingsverslagen en tussentijdse rapportages geven informatie over de volgende selectiecriteria:
 • Technische aspecten: baltechniek, stickhandling, slagtechniek
 • Tactische aspecten: spelinzicht, positie kiezen, taakgerichtheid
 • Conditionele aspecten: snelheid, wendbaarheid
 • Samenwerking, teamwork
 • Motivatie/mentaliteit: alertheid, doorzettingsvermogen, sportief gedrag, aanwezigheid
 • Spelpositie in relatie tot een goede invulling van de verschillende posities in een team 

Programma
De selectietrainingen zullen onder zo normaal mogelijke omstandigheden plaatsvinden, gegeven door eigen trainers van hockeyclub Berlicum. De inhoud van deze training wordt voorbereid en begeleid door de TC (trainingsstof, briefing beoordelaars, instructie trainers en kinderen/ouders). 

Het tijdstip van selecteren
Jaarlijks aan het begin van het seizoen wordt een planning gemaakt voor het selectietijdstip voor het volgende seizoen. Dit wordt aan alle leden gecommuniceerd. De Technische Commissie is hierin initiator. Hierbij wordt rekening gehouden met de data waarop de club de teamopgave moet doen aan het district of de bond (KNHB), het begin en einde van de competitie, de vakanties en de mogelijkheid van een eventuele herkansing of inhaalmoment. Lees meer.

Deelname
Elk lid dat in aanmerking komt voor deze speciale training ontvangt persoonlijk een uitnodiging. De selectie van de kinderen die uitgenodigd worden heeft plaatsgevonden door de lijncoördinatoren die alle trainers en coaches op de hoogte gesteld hebben en gevraagd hebben om hun input te geven om kinderen aan te melden voor de selectietrainingen. De eerste twee teams worden standaard uitgenodigd om deel te nemen aan de selectietrainingen. 

Algemeen
Gezien de omvang van onze vereniging zal het beoogde selectiebeleid in de praktijk niet altijd 100% realiseerbaar zijn. Vanuit dit perspectief kan de Technische Commissie afwijken van de procedure.

Wat betekent spelen in een prestatieteam?
Als speler van een prestatieteam verwachten wij dat je:
 • twee maal per week fanatiek gaat trainen;
 • alle wedstrijden en trainingen aanwezig bent (slechts om dringende redenen zeg je af);
 • jezelf op de training en de wedstrijd maximaal in spant;
 • je altijd op tijd voor de training en de wedstrijd aanwezig bent;
 • een toeslag betaalt bovenop je contributie.
Verder bepaalt de coach de speeltijd van de spelers. Dit kan betekenen dat niet alle spelers evenveel speeltijd krijgen.