header 2023-08 homepage 11 Hockeyclub Berlicum HCB.jpg header 2023-08 homepage 21 Hockeyclub Berlicum HCB.jpg header 2023-08 homepage 3 Hockeyclub Berlicum HCB.jpg
 
 

Lidmaatschap - Contributie

Contributie Seizoen 2023-2024

Contributie

Prestatietoeslag

Senioren

€ 265,00

€ 70,00

Senioren (Trim)

€ 150,00

Jong Senioren

€ 215,00

€ 60,00

Junioren A Jeugd/JO18

€ 215,00

€ 60,00

Junioren B Jeugd/JO16

€ 215,00

€ 60,00

Junioren C Jeugd/JO14

€ 205,00

€ 60,00

Junioren D Jeugd/JO12

€ 205,00

€ 60,00

Junioren E Jeugd/JO10

€ 165,00

Junioren F Jeugd/JO8/JO9

€ 155,00

Trainende Mini's

€ 110,00

Niet Spelende leden

€ 65,00

Leeftijdsgrenzen

Senioren (en Senioren Trim): Voor 1 januari 2024 23 jaar of ouder.
Jong Senioren: Op 1 januari 2024 jonger dan 23 jaar.

Prestatietoeslag

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) wordt de prestatietoeslag vastgesteld als een extra bijdrage in de kosten en wordt in rekening gebracht aan de eerstelijns-teams. Helaas is deze toeslag op dit moment nog niet voldoende om de extra trainingskosten te dekken. Dit betekent dat alle leden van onze club bijdragen aan de prestaties van onze eerstelijns-teams.

Overige regelingen

 • Het inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt € 25,-.
 • Automatische incasso is verplicht voor alle leden. De automatische incasso van de reguliere contributie vindt plaats in oktober of november van ieder nieuw seizoen. De exacte datum wordt gecommuniceerd via de website of per e-mail.
 • Voor gezinnen met 4 of meer leden geldt een maximum contributiebedrag van € 850,-, exclusief de prestatietoeslag en de winter(zaal)contributie.
 • Leden die langdurig ziek zijn, een hardnekkige blessure hebben, zwanger zijn, of om andere redenen meer dan een half seizoen zullen missen, kunnen dit melden bij de penningmeester. De contributie zal dan redelijk worden vastgesteld.
 • Opzegging van het lidmaatschap moet vóór 1 mei van het seizoen plaatsvinden en kan alleen worden gericht aan [email protected]. Telefonische opzeggingen of mondelinge afspraken zijn niet geldig.
 • Bij opzegging tussen 1 mei en 1 juni wordt een bedrag van € 50,- aan contributie in rekening gebracht. Opzeggingen na 1 juni impliceren de volledige contributie verschuldigdheid, waarop geen uitzonderingen worden gemaakt.
 • De zaal (winter)contributie wordt apart vastgesteld en geïncasseerd. Communicatie hierover verloopt via de website en/of teamcoaches.
 • Het innen van contributie vergt aanzienlijke inspanningen en brengt hoge administratieve kosten met zich mee, voornamelijk vanwege herhaalde storneringen. Om deze reden heeft het bestuur besloten om met ingang van het seizoen 2022-2023 het volgende beleid te implementeren. Vanaf de tweede stornering/herinnering worden de volgende extra kosten in rekening gebracht per lid:
  • +€15 voor de tweede stornering/herinnering
  • + €15 voor de derde stornering/herinnering
  • + €15 voor elke daaropvolgende opvolgactie, plus de volledige kosten van de deurwaarder


Bijzondere gevallen 

In bijzondere gevallen zijn we bereid om op individuele basis maatwerk te bieden en speciale betalingsregelingen te treffen. Dit is echter alleen mogelijk wanneer het betreffende lid actief contact opneemt met de penningmeester en de voorgestelde regeling wordt goedgekeurd door het voltallige bestuur.

Het bestuur van HCB benadrukt ten volle het belang van sport voor de jeugd en is van mening dat alle jongeren tot en met 18 jaar, ongeacht de financiële situatie van hun ouders, de kans moeten krijgen om hockey te beoefenen. Als ouders om financiële redenen niet in staat zijn om de volledige contributie te voldoen, staan wij open voor een vertrouwelijk overleg. U kunt contact opnemen met onze penningmeester via [email protected] om deze kwestie te bespreken. Uw privacy wordt altijd strikt gewaarborgd.

Algemene Ledenvergadering

Elk jaar wordt tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) de contributie voor het nieuwe seizoen vastgesteld. Als je als lid inspraak wilt hebben in deze beslissing dan ben je van harte welkom op de jaarlijkse ALV die plaatsvindt in het begin van oktober. Voor verdere details en vragen, neem gerust contact op met Erik Blokhuis, de penningmeester van HCB, via [email protected].