header 2017-2 homepage.jpg
 
 

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering

22-9-2012  | 
 
Algemene Leden Vergadering

A.s. woensdag 3 oktober a.s. om 20.00 uur vindt de Algemene Leden Vergadering plaats in ons clubhuis. Alle leden van 18 jaar en ouder en de ouders van onze jeugdleden zijn van harte uitgenodigd om deze vergadering bij te wonen.
  
Agenda:
1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Mededelingen
4. Vaststelling van de notulen van de ALV van voorgaand jaar
5. Financieel verslag seizoen 2011/2012
    - Vaststelling liquiditeitsbegroting en
    - Winst&Verlies rek (resultaat) 2011/2012
    - Verslag kascontrole
6. Vertrekkende en nieuwe bestuursleden
7. Financiën komend seizoen
    - Vaststelling contributie en andere zaken
    - Vaststelling begroting 2012/2013
8. Jaarverslag gang van zaken (per commissie)
    - Seizoen 2011/2012
    - Ambities seizoen 2012/2013
9. Rondvraag
10. Sluiting

Tot 3 oktober a.s.

Bestuur HC Berlicum