header 2017-2 homepage.jpg
 
 
Nieuwsafbeelding

Terugblik Clubthema-avond Technisch Kader 21 augustus jl

6-9-2013  | 

Met genoegen kijken wij terug op een positieve bijeenkomst waarin dieper is ingegaan op het wel en wee van de opzet van een Jeugdplan onder de bezielende leiding van Lutger Brenninkmeijer, namens de KNHB.

Doel van de avond was om trainers, coaches en andere belangstellenden mee te nemen in onze plannen rondom het Jeugdplan, en hoe een gericht beleid ons kan helpen bij de uitrol van een dergelijk ambitieus traject op basis van een 3-tal stappen: visie, organisatie en uitvoering. Tevens heeft Lutger op interactieve wijze met ondersteuning van beeldmateriaal inzicht gegeven in de richtlijnen, do's and dont's van een Technisch Kader en de kijk hierop bij de KNHB.

Mede door het enthousiasme van de grote groep aanwezigen, is er een vruchtbare discussie gevoerd aan de hand van een 2-tal opdrachten:

1) Wat zijn de sterke kanten van de club op het gebied van technische kader en welke onderdelen verdienen meer aandacht? Op welke verbeterpunten willen de aanwezigen dit jaar de focus leggen?
2) Kom met één concreet actiepunt voor de TC om tot een goede teamgeest binnen het technisch kader te komen en kom met één actiepunt waar je zelf een actieve bijdrage aan levert.

Zoals gezegd kijken wij terug op een zeer geslaagde avond mede door de grote opkomst en actieve bijdrage van alle aanwezigen. Wij zien het dan ook als een mooie start van de plannen die er zijn om samen met alle leden te komen tot de kwalilteit
van begeleiding die onze jeugd verdiend. Natuurlijk hebben wij niet stil gezeten en houden wij jullie op de hoogte van de plannen en uitvoering in de praktijk.

Enkele uitkomsten en wensen zoals uitgesproken op deze avond willen wij jullie natuurlijk niet onthouden:

 • Ambitie: technisch groeien in de hele lijn door aandacht voor basistechnieken
 • "Train de trainers” en faciliteren van opleiding:
  • O.a. Door organisatie van minimaal 1 trainers basiscursus
 • Begeleiden van trainers en coaches. Wat verwachten wij van trainers en coaches in de begeleiding van onze jeugd?
  • Handreiking van standaardoefeningen en voorbeeldtrainingen o.a. reeds gebruikt bij de circuittraining voor onze F-teams op woensdagmiddag
  • Organiseren van frequente trainers- en coaches avonden
  • Verder kwam er een leuke suggestie op tafel: ieder team start het seizoen met het stellen van gezamenlijke doelstelling, vanuit het team zelf waarin de begeleider faciliteert. In de praktijk blijkt dit een succesvolle manier om plezier en teamspirit significant te verhogen.
 • Interactie tussen TC en de vereniging is er één van halen en brengen. Door zoveel mogelijk mensen erbij te betrekken, zichtbaarheid te vergroten (wie is wie, wie doet wat) en duidelijke realiseerbare doelen.

Tot slot willen wij jullie de quotes van deze avond niet onthouden. Zie de bijlage.