header 2023-08 homepage 21 Hockeyclub Berlicum HCB.jpg header 2023-08 homepage 3 Hockeyclub Berlicum HCB.jpg header 2023-08 homepage 11 Hockeyclub Berlicum HCB.jpg
 
 

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

24-9-2013  | 

A.s. woensdag 2 oktober a.s. om 20.00 uur vindt de Algemene Leden Vergadering plaats in ons clubhuis. Alle leden van 18 jaar en ouder en de ouders van onze jeugdleden zijn van harte uitgenodigd om deze vergadering bij te wonen.

Agenda:
1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Mededelingen
4. Vaststelling van de notulen van de ALV van voorgaand jaar
5. Financieel verslag seizoen 2012/2013
- Vaststelling liquiditeitsbegroting en
- Winst&Verlies rek (resultaat) 2012/2013
-Verslag kascontrole
6. Vertrekkende en nieuwe bestuursleden
7. Financiën komend seizoen
-Vaststelling contributie en andere zaken
- Vaststelling begroting 2013/2014
8. Jaarverslag gang van zaken (per commissie)
- Seizoen 2012/2013
- Ambities seizoen 2013/2014
9. Rondvraag
10. Sluiting

Tot 2 oktober aanstaande.

Bestuur HC Berlicum