header 2017-2 homepage.jpg
 
 
Nieuwsafbeelding

Vanuit de TC: Selectietrainingen van start

3-6-2014  | 
Selectietrainingen van start

Deze week worden op 2, 3 en 4 juni de selectietrainingen georganiseerd.
De Technische Commissie wil in deze nieuwsbrief nog even de selectieprocedure uitleggen.

Het doel van selecteren voor onze vereniging
De hoofddoelstelling is het streven naar en het formeren van kwalitatieve gelijkwaardige groepen, waarin de meisjes en jongens optimaal kunnen functioneren. Zo kun je stellen dat er binnen de club personen zijn die hockey meer recreatief dan prestatief benaderen. Voor alle hockeyers gelden dezelfde regels van wel- en niet spelen, waarbij voor spelers/-sters die hockey duidelijk als prestatieve sport benaderen geldt dat zij training, selectie en wedstrijden meer "professioneel” benaderen dan de meer recreatief gerichte spelers.

Uitganspunten:
De sterkst hockeyende spelers/-sters van de A, B, C en D-lijn spelen in principe in het eerste team van de leeftijdscategorie. Iedere leeftijdscategorie (m.u.v. de E en de F) kent een selectiegroep waaruit 2 teams gevormd worden. Het kan voorkomen dat de positie in het veld de doorslag geeft boven het feit dat iemand een betere hockeyer is.
Spelers/-sters spelen in principe in hun eigen leeftijdscategorie. Er wordt altijd een zorgvuldige afweging gemaakt of het team, de spelers/-sters, en het toekomstige team, zowel sportief als sociaal beter worden van een eerdere/vroegere overgang naar een hoger team. Talent is een aspect in de overweging. Het optimaal ontwikkelen van talent is ook via extra training en specifieke opdrachten in de eigen leeftijdscategorie te realiseren.
Subdoelen zijn het creëren van situaties waarin de speler/ster zich ontwikkelt naar haar eigen top en het scheppen van voorwaarden voor de prestatieve opbouw van de vereniging (doorstroming naar de standaardteams garanderen).
Tot slot zal altijd een zorgvuldige afweging gemaakt worden om (indien mogelijk) tegemoet gekomen aan de wensen van de spelers, de ouders, de trainers en de coaches.

Het selecteren:

De beginsituatie
Vastgesteld moet worden het totaal aantal jeugdleden of seniorenleden, de verdeling van deze jeugdleden over verschillende leeftijdscategorieën en de wensen en de behoeften van de leden (prestatie- of recreatiehockey/ jong – oud – mix). Tevens moet bekend zijn met hoeveel teams is ingeschreven, de speelsterkte per team en hoeveel trainers/coaches beschikbaar zijn en welke teams kunnen zij trainen en/of begeleiden? De selectie bij de junioren wordt gehouden voor de eerste teams bij de D t/m A-jeugd. Bij de jongste jeugd (F en E), wordt de teamindeling mede gebaseerd op de evaluaties uit de F- E lijn, waarbij spelers als bovengemiddeld, gemiddeld of onder gemiddeld zijn beoordeeld. Daarnaast speelt ook hier sociale cohesie een belangrijke rol en blijven spelers/-sters binnen de E-lijn zoveel mogelijk het hele jaar als team bij elkaar.

De selectiecriteria
Bij het selecteren worden meerdere criteria gehanteerd. Het jeugdplan geeft hierin ook kaders aan waarop spelers per categorie zich kunnen ontwikkelen. De sterkst hockeyende spelers/-sters van de A, B, C en D-lijn spelen in principe in het eerste team van de leeftijdscategorie. Iedere leeftijdscategorie (m.u.v. de E en de F) kent een selectiegroep waaruit 2 teams gevormd worden. Het kan voorkomen dat de positie in het veld de doorslag geeft boven het feit dat iemand een betere hockeyer is. Beoordelingsverslagen (2x per seizoen in het voor-en najaar), tussentijdse rapportages en technische testen (selectie trainingen en/of toernooi) geven informatie over de volgende selectiecriteria:
Technische aspecten: baltechniek, stickhandling, slagtechniek
Tactische aspecten: spelinzicht, positieve kiezen, taakgerichtheid
Conditionele aspecten: snelheid, wendbaarheid
Samenwerking, teamwork
Motivatie/mentaliteit: alertheid, doorzettingsvermogen, sportief gedrag, aanwezigheid
Spelpositie in relatie tot een goede invulling van de verschillende posities in een team (voornamelijk geldt dit vanaf de B-jeugd)

Bekendmaking nieuwe teamindeling
Voor 20 juni wordt de nieuwe teamindeling via de website bekendgemaakt.  Bij de publicatie op de website wordt duidelijk kenbaar gemaakt wat het betekent in een selectieteam te spelen aan spelers/-sters en de ouders.

Algemeen
Gezien de omvang van onze vereniging zal het beoogde selectiebeleid in de praktijk niet altijd 100% realiseerbaar zijn.