header 2017-2 homepage.jpg
 
 
Nieuwsafbeelding

DWF afronden op het veld...

11-11-2014  | Beste scheidsrechters en coaches,

Inmiddels 3 seizoenen geleden zijn we gestart met de introductie van het digitale wedstrijdformulier. Alweer ruim een seizoen worden alle wedstrijden met het digitaal wedstrijdformulier afgerond.
Het percentage afgeronde wedstrijdformulieren ligt hoger dan tijdens het tijdperk van de papieren wedstrijdformulieren. De hockeybond heeft als doel een eerlijke competitie naar tevredenheid van de leden en met snelle informatievoorziening.
Om die reden streeft de hockeybond er naar om het percentage afgeronde digitale wedstrijdformulieren nog hoger te krijgen. Tevens streeft de hockeybond er naar om de uitslagen en standen zo snel mogelijk te publiceren.
Daarmee heeft iedere betrokkene snel een actueel beeld van zijn competitie. Om die reden is in het bondsreglement (artikel B.10) opgenomen dat digitale wedstrijdformulieren op de dag zelf dienen te worden afgerond. Er wordt geadviseerd om als captain/teambegeleider samen met de scheidsrechters het formulier af te ronden. Bij wijze van spreken door samen met de mobiel van het veld af te lopen. De ervaring leert namelijk dat van uitstel vaker afstel komt.
Het voorkomt ook dat het wedstrijdsecretariaat onnodig moet gaan aanjagen.

Dus: neem als coach of scheidsrechter het initiatief en rond het DWF nog op het veld af!

De Arbitragecommissie