header 2017-2 homepage.jpg
 
 

Traject naar teamvorming hockeyseizoen 2015/16

21-4-2015  | De lijncoördinatoren zijn zich aan het voorbereiden op de teamvorming voor volgend hockeyseizoen. Dat lijkt wellicht vroeg, maar omdat we een aantal zaken anders willen aanpakken in vergelijking met vorig jaar en we de ambitie hebben om de spelers voor de zomervakantie te laten weten in welk team ze volgend jaar spelen, zijn we hiermee van start gegaan.

Hieronder volgen enkele belangrijke punten in het traject tot teamvorming voor volgend seizoen.
  • Selectieteams worden gevormd vanaf de D-lijn, dus niet voor F- en E6-lijnen.
  • Voor jongensteams geldt dat het eerste team een selectieteam is, voor meisjesteams zijn principe de eerste twee teams selectieteams.
  • Ook dit  jaar worden open selectietrainingen georganiseerd. Deze zijn in principe voor iedereen toegankelijk. Hier zal op korte termijn meer over gecommuniceerd worden vanuit de Technische Commissie.
  • Naast de selectietrainingen kunnen spelers ook meetrainen in een selectieteam in de hockeylijn waar ze komend seizoen gaan spelen. Er wordt via de coaches geïnventariseerd welke twee of drie spelers in het team er uitspringen voor wat betreft hockeyniveau en beleving. Daar waar de feedback van coaches geen of onvoldoende onderscheid laat zien binnen het team zal vanuit de TC geïnventariseerd worden welke spelers er aan de bovenkant uitspringen. Ook de feedback vanuit de beoordelingen eerder dit jaar zal daarin worden meegenomen. Spelers die er uitspringen qua niveau en beleving (top 3) zullen uitgenodigd worden om mee te doen aan een training van een selectieteam. Op deze manier kan er op een voor de kinderen minder spannende manier gekeken worden naar hun hockeykwaliteiten. Bewust beginnen we met drie spelers per team omdat de periode tot aan de zomer beperkt is. Mocht het zinvol zijn om meer kinderen te laten meetrainen bij een selectieteam, dan kan dat in een latere fase nog worden opgepakt. 
  • Voor coaches en trainers van selectieteams geldt dat de beoordelingen van spelers (waarover eerder dit jaar is gecommuniceerd) verplicht zijn.
  • Om ook de feedback van coaches en trainers mee te nemen in de teamvorming voor volgend seizoen zal er per lijn een overleg ingepland worden. Tijdens dit overleg zal de procedure om tot een nieuwe indeling te komen verder toegelicht worden en bestaat de mogelijkheid  om vanuit een afgevaardigde per team (coach of trainer) specifieke feedback mee te geven aan de lijncoördinatoren. 

Met de feedback die in dit hele traject is verzameld zal de TC in onderling overleg komen tot een nieuwe teamvorming voor volgend seizoen. Omdat er veel factoren komen kijken bij teamindelingen (zoals bijvoorbeeld leeftijd, vrienden/vriendinnen, ambities van spelers, ambities van de club, hockeyniveau en beleving) zal het ook dit jaar weer een hele puzzel worden. Vanuit de Technische Commissie willen we daarom dus op korte termijn:

  • Per hockeylijn (F,E,D,C,B,A) in overleg gaan met één afgevaardigde van elke team (coach of trainer). De lijncoördinatoren zullen initiatief nemen om dit overleg in te plannen.
  • Vanaf E8-tallen, per team feedback verzamelen via coaches / trainers welke twee of drie spelers er aan de bovenkant uitspringen qua hockeyniveau en beleving.
  • Trainingen in selectieteams gaan inplannen waarbij spelers die in een selectieteam willen spelen en in de top 3 van hun team zijn ingedeeld een keer mee te laten trainen met een selectieteam uit de lijn waar ze volgend seizoen gaan spelen. 
  • Verdere details over de open selectietrainingen communiceren.

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande, neem dan contact op met een van de lijncoördinatoren.