header 2017-2 homepage.jpg
 
 
Nieuwsafbeelding

Agenda ALV 23 september 2015

8-9-2015  | 

Graag nodigen wij alle leden van 18 jaar en ouder, ouders en verzorgers uit voor onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op 23 september a.s. De vergadering start om 20.00 uur.

De agenda ziet er als volgt uit:

 

 

 • Opening
 • Ingekomen stukken
 • Mededelingen
 • Vastellen van de notulen van de ALV voorgaand jaar
 • Financieel verslag seizoen 2014/2015
  • Vastelling Liquiditeitsbegroting en Winst & Verlies rekening (resultaat) 2012/2013
  • Verslag kascontrole
 • Vertrekkende en nieuwe bestuursleden
 • Financiën komend seizoen
  • Vastellen van de contibutie en andere zaken
  • Vaststellen begroting 2015/2016
 • Jaarverslag gang van zaken (per commissie)
  • Seizoen 2012/2013
  • Ambities seizoen 2015/2016
 • Rondvraag
 • Sluiting


Het bestuur kijkt er naar uit om iedereen van harte welkom te heten.