header 2017-2 homepage.jpg
 
 

Incasso contributie seizoen 2015 - 2016

13-10-2015  | Beste leden, 

In de week van 26 oktober zal Hockeyclub Berlicum de contributie van het lopend seizoen (2015/2016) incasseren. Wij verzoeken jullie graag hier rekening mee te houden. Alle leden zullen ook persoonlijk een mail ontvangen met de factuur. Op deze factuur staat aangegeven van welk rekeningnummer de contributie zal worden afgeschreven. 
Leden die niet via automatische incasso betalen, willen wij vriendelijk verzoeken de contributie z.s.m. over te maken op het rekeningnummer van de Hockeyclub (NL16RABO010.69.12.100 tnv HC Berlicum). 

Voor vragen en of opmerkingen omtrent de incasso kunt u contact opnemen met ondergetekende via [email protected]

Sportieve groet namens het bestuur, 

Penningmeester HC Berlicum
Yvette de Zwart