header 2017-2 homepage.jpg
 
 
Nieuwsafbeelding

Uit de TC

1-4-2016  | 

Teamindeling seizoen 2016-2017
Vaak krijgen wij als Technische Commissie de vraag hoe dat nu in zijn werk gaat, het vormen van nieuwe teams voor een nieuw hockeyseizoen.
In deze nieuwsbrief wordt in het kort de selectieprocedure toegelicht.

Het doel 
De hoofddoelstelling is het streven naar kwalitatieve gelijkwaardige groepen, waarin de spelers/-sters optimaal kunnen functioneren. Zo kun je stellen dat er binnen de club personen zijn die hockey recreatief of prestatief benaderen. Voor spelers/-sters die hockey als prestatieve sport benaderen geldt dat zij training, selectie en wedstrijden anders benaderen dan de recreatief gerichte spelers.

De beginsituatie
In eerste instantie wordt vastgesteld wat het totaal aantal jeugdleden en seniorenleden is, de verdeling van deze leden over verschillende leeftijdscategoriee╠łn en de wensen en de behoeften van deze leden.

De selectie bij de junioren wordt gehouden om de eerste teams bij de D t/m A-jeugd te bepalen. Bij de jongste jeugd (F en E), wordt de teamindeling mede gebaseerd op de evaluaties uit de F en E lijn, waarbij spelers als bovengemiddeld, gemiddeld of onder gemiddeld zijn beoordeeld. Daarnaast speelt ook hier sociale cohesie een belangrijke rol en blijven spelers/-sters binnen de E-lijn zoveel mogelijk het hele jaar als team bij elkaar.

De selectiecriteria
Bij het selecteren worden meerdere criteria gehanteerd. Het jeugdplan geeft hierin kaders aan waarop spelers per categorie zich kunnen ontwikkelen. De sterkst hockeyende spelers/-sters van de A, B, C en D-lijn spelen in het eerste team van de leeftijdscategorie. Het kan voorkomen dat de positie in het veld de doorslag geeft boven het feit dat iemand een betere hockeyer is. Beoordelingsverslagen, tussentijdse rapportages en technische testen (selectie trainingen en/of toernooi) geven informatie over de volgende selectiecriteria: 
  1. Technische aspecten: baltechniek, stickhandling, slagtechniek;
  2. Tactische aspecten: spelinzicht, positie kiezen, taakgerichtheid;
  3. Conditionele aspecten: snelheid, wendbaarheid;
  4. Samenwerking, teamwork;
  5. Motivatie/mentaliteit: alertheid, doorzettingsvermogen, sportief gedrag, aanwezigheid;
  6. Spelpositie in relatie tot een goede invulling van de verschillende posities in een team.

Meer weten?
Uitgebreide informatie over selecteren en teamvorming is hier te vinden op onze site: