header 2023-08 homepage 3 Hockeyclub Berlicum HCB.jpg header 2023-08 homepage 11 Hockeyclub Berlicum HCB.jpg header 2023-08 homepage 21 Hockeyclub Berlicum HCB.jpg
 
 
Nieuwsafbeelding

Uit de TC

1-12-2016  | 
Nieuw op te zetten beleidsplan Trainingen 

Binnen HC Berlicum zijn, naast de opgeleide HockeyWerkt trainers, gelukkig ook veel (jeugd)leden en ouders actief met het begeleiden en of opleiden van jeugdspelers. Iedereen heeft binnen zijn eigen referentiekaders de mogelijkheid om dit zo goed mogelijk te doen voor zijn/haar team. Binnen HC Berlicum hebben wij geconstateerd dat hiervoor nog geen eenduidige en duidelijke structuur aanwezig is. Ons doel is om, als club gezamenlijk, naar en aan een trainingsdoel te werken.

Stuurgroep
Komende periode gaat een stuurgroep bestaande uit; Remco van de Schans (trainerscoördinator), Karen Copier (Jeugdbeleid) en Natasja Steenbergen (Technische Commissie) een startdocument opstellen. Ze gaan mensen uitnodigen, gesprekken voeren en zo veel mogelijk informatie verzamelen, zodat het plan breed gedragen wordt door de leden, ouders en andere betrokkenen van HC Berlicum.
De stuurgroep is van plan om de winterperiode van 2016 te gebruiken voor het opzetten en uitwerken van het beleidsplan. De lentecompetitie van 2017 kan dan gebruikt worden als pilot bij de E t/m C-teams. Daarin kan het plan getoetst, bijgestuurd, verbeterd en geëvalueerd worden. In het competitiejaar 2017/18 wil de stuurgroep het plan definitief uitrollen. 

Meedenken en uitvoeren?
Mocht je willen meedenken over dit beleidsplan, neem dan contact op met een van de stuurgroep leden via [email protected]