header 2023-08 homepage 21 Hockeyclub Berlicum HCB.jpg header 2023-08 homepage 11 Hockeyclub Berlicum HCB.jpg header 2023-08 homepage 3 Hockeyclub Berlicum HCB.jpg
 
 
Nieuwsafbeelding

Contributie verhoging seizoen 2019 - 2020

25-10-2019  | 

Als bestuur zijn wij trots op onze mooie club met sportieve hoogtepunten op het veld en gezelligheid buiten het veld. Dit is dankzij de inzet van onze vrijwilligers mogelijk, heel veel dank daarvoor.

Tijdens de Algemene leden vergadering (ALV) van 1 oktober 2019 is gebleken dat HC Berlicum het financieel goed voor elkaar heeft. Om die gezonde financiële basis te behouden is in en door de ALV besloten om de contributie te verhogen met € 10,- per persoon. Daarnaast wordt voor de selectieteams de prestatietoeslag verhoogd. Voor de junioren wordt de toeslag verhoogd van € 25,- naar € 50,- en voor de senioren van € 35,- naar € 60,-.

 

Onvoldoende vrijwilligers

De contributieverhoging heeft mede te maken met het feit dat wij als club niet voldoende kunnen beschikken over een brede inzet van vrijwilligers. Steeds minder leden zijn bereid trainingen te verzorgen waardoor wij steeds meer trainers moeten ‘inkopen’. Met HockeyWerkt hebben wij een goede partner gevonden die constructief met ons meedenkt en hoogwaardige trainingen verzorgt, maar dat heeft wel gevolgen voor ons budget.

 

Vele handen maken licht werk

Om de kosten beheersbaar te houden roepen wij alle leden en (groot)ouders van leden op om nog eens na te denken over de eigen inzet voor onze club. Naast het geven van trainingen kan dat ook een organisatorische rol zijn of bijvoorbeeld het verrichten van onderhoud aan ons complex. Ton de Kroon is gestopt als bestuurslid Complexbeheer en vooralsnog is er nog geen vervanging van zijn taken. Natuurlijk willen wij ons complex op orde houden. Maar bij het ontbreken van vrijwilligers kan de situatie ontstaan dat wij kennis en inzet van een bedrijf moeten inkopen. Dat betekent een aanslag op ons beperkte budget.

 

Wij gaan er nu vanuit dat zich alsnog mensen aanmelden om de vele vrijwilligerstaken van o.a. Ton (in delen) over te nemen. Heb je interesse? Laat je dan informeren via onze vrijwilligerscoördinatoren Nicole Verhoeven en Mireille Gijsberts. Zij zijn te bereiken via [email protected].

 

Namens het bestuur veel dank voor ieders aandacht.


Robert Wannink

Voorzitter Hockeyclub Berlicum