header 2017-2 homepage.jpg
 
 

Is corona een reden voor aflasten wedstrijd?

18-9-2020  | De eerste speelweekenden van het seizoen zitten er weer op! Wij zijn erg blij dat we ondanks de maatregelen rondom het coronavirus ‘gewoon’ competitie kunnen spelen en dat we er met elkaar alles aan doen om dat zo te houden. Toch merken wij op basis van onze ervaringen de afgelopen weken dat het coronabeleid dat de KNHB hanteert niet voor iedereen helemaal duidelijk is. Daarom willen we jullie door middel van deze mail nogmaals duidelijk maken wat de regels en procedures zijn, wanneer een wedstrijd verplaatst mag worden. 

  • Alleen in geval van 6 of meer ontbrekende spelers als gevolg van corona kan op verzoek de wedstrijd worden uitgesteld;
  • Onderbouw het verzoek tot uitstel van de wedstrijd;
  • Neem op tijd contact op met het wedstrijdsecretariaat. Dit moet uiterlijk 24u van voor aanvang van de wedstrijd. Een wedstrijd kan alleen verplaatst worden met goedkeuring van het wedstrijdsecretariaat. 

Hieronder volgt een uitgebreidere uitleg met betrekking tot het KNHB coronabeleid. 
Wat moet er gebeuren als iemand uit een team positief getest heeft op het coronavirus?
In het geval van een positieve test in je team, is het verstandig om zo snel mogelijk, via de betrokkene, te schakelen met de GGD. Zij doen een bron- en contactonderzoek en zullen aangeven welke regels gelden voor contacten die voortkomen uit het bron- en contactonderzoek zoals de teamgenoten van de speler. Over het algemeen verblijven hockeyers tijdens een wedstrijd of training niet meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van een andere persoon en ziet de GGD teamgenoten als 'overige niet nauwe contacten'. Deze spelers mogen in dat geval blijven deelnemen aan wedstrijden maar moeten hun gezondheidssituatie goed in de gaten houden en thuisblijven zodra een van de door de overheid genoemde klachten optreedt. 

Wanneer mag een wedstrijd worden afgelast?
Wanneer er sprake is van een of meerdere coronabesmettingen in het team, betekent dit niet dat de wedstrijd zomaar afgelast mag worden. Zoals hierboven toegelicht zal de GGD bij een positieve test inschatten of de rest van het team kan spelen. Alleen als de GGD adviseert dat het gehele team niet kan spelen, worden wedstrijden uitgesteld. Anders dient er te worden gespeeld en zorgt het team er zelf voor dat het binnen de gestelde regels over voldoende spelers beschikt. Alleen als kan worden aangetoond dat een team 6 of meer spelers mist door het coronavirus (positieve tests, dringend geadviseerde of verplichte quarantaines) bestaat de mogelijkheid om de wedstrijd uit te stellen. 

Wordt een wedstrijd afgelast zonder voorafgaand contact met de competitieleiding en zonder dat er aangetoond kan worden dat er 6 of meer spelers niet beschikbaar zijn als gevolg van het coronavirus? 
Dan kunnen er ‘gewoon’ competitiemaatregelen opgelegd worden. Wedstrijden in de districtscompetitie mogen zonder eventuele consequenties – in overleg met de tegenstander – ook nog gespeeld worden in de week na de officiële speeldatum, maar vóór aanvang van de eerstvolgende speelronde. 

Bovenstaande zaken en nog veel meer informatie over de gevolgen van het coronavirus voor de hockeysport, kun je vinden via deze link.