header 2017-2 homepage.jpg
 
 

HC Berlicum trekt zich terug uit de zaalcompetitie

24-1-2022  | 
Als bestuur van HC Berlicum hebben wij (In navolging van o.a. HC Den Bosch) na een zorgvuldige afweging besloten om al onze teams terug te trekken uit de zaalhockeycompetitie indien deze door de KNHB toch zou worden hervat. De zaaltrainingen voor de betreffende teams zullen vanaf heden dan ook vervallen.

De spoeling in Zuid-Nederland was qua teams al dunner. Net voor aanvang van het zaalseizoen trokken zeven verenigingen uit Zuid-Limburg en Zeeuws-Vlaanderen zich wegens coronaproblemen terug. Dit leidde tot een incomplete start van het zaalseizoen. Nu hebben meerdere verenigingen bij ons in de regio dezelfde beslissing genomen waardoor er veel uitval zal ontstaan in onze poules. 

Kijkend naar waar we nu staan kan, door de eerdere en huidige overheidsmaatregelen, in het meest gunstigste geval de zaalhockeycompetitie voor maximaal 65% gespeeld worden. Maar mogelijk is dit veel minder. Er moeten dan namelijk na 29 januari 2022 geen wedstrijden meer uitvallen door corona of quarantaine van onze eigen teams en/of hun tegenstanders. Gezien de Omikron-cijfers lijkt dat met name wensdenken. Sommige teams zullen dan een evenredig groot deel van de wedstrijden spelen (met name als zij voor de lockdown al hebben gespeeld), terwijl andere teams met een beetje pech een onevenredig klein deel van de wedstrijden zullen spelen. Hierop is totaal geen invloed uit te oefenen door de KNHB noch de clubs. Dit verschil valt echter niet uit te leggen aan leden en zeker niet als bij iedereen wel het volle pond aan contributie zou worden ge├»ncasseerd. 

Daarnaast hebben wij als bestuur gemerkt dat het enthousiasme voor zaalhockey de laatste tijd sterk is afgenomen. Dit is niet alleen het geval vanwege het stilvallen van de competitie en de hoge besmettingscijfers, maar is met name ook het gevolg van de beslissing dat nu wel weer op het veld mag worden gehockeyd. Diverse teams en individuele spelers richten zich inmiddels ook weer op het voorjaar en spelen alweer actief buiten. Wij als club willen dit ook stimuleren en dit faciliteren. De beperkt beschikbare vrijwilligers die hiervoor nodig zijn, kunnen we niet inzetten voor zowel buitenhockey als zaalhockey als dat toch weer zou doorgaan. 

Gezien ons besluit zal de zaalhockeycontributie niet in rekening worden gebracht aan de leden die zaalcompetitie (zouden) spelen.

Als bestuur hebben wij gemeend dit besluit nu te nemen en niet verder vooruit te schuiven. Het is in onze optiek wenselijk dat alle leden weten waar ze aan toe zijn. Via onze reguliere kanalen zal een update volgen hoe het hockeyprogramma er komende periode uit gaat zien.

Dank voor jullie begrip,

Bestuur HC Berlicum