header 2023-08 homepage 21 Hockeyclub Berlicum HCB.jpg header 2023-08 homepage 11 Hockeyclub Berlicum HCB.jpg header 2023-08 homepage 3 Hockeyclub Berlicum HCB.jpg
 
 

Inschrijvingsformulier


Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Financieel
  Ondergetekende verleent door invulling van dit formulier tot wederopzegging machtiging aan Hockeyclub Berlicum om per seizoen eenmaal bedragen af te schrijven wegens contributie en in het 1ste jaar het inschrijfgeld.

 
   
 
   
 
Overige informatie
  Indien het aspirant lid al in het bezit is van een scheidsrechterskaart dan graag hier het nummer vermelden. Indien u nog andere opmerkingen heeft kunt u deze hier ook kwijt.

 
   
 
   
 
Actief worden en zijn
  Zoals bij veel verenigingen draait HC Berlicum op vrijwilligers. Als onderdeel van het lidmaatschap is het lid (of minimaal één ouder per gezin) verplicht actief deel te nemen als vrijwilliger van onze club. Kies hieronder de taken die je wilt uitvoeren.

 
   
   
KNHB Lidmaatschap
Logo KNHB

Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).

Jouw persoonsgegevens

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht jouw naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de ledenadministratie van de KNHB. Voor meer informatie over de wijze waarop de KNHB uw persoonsgegevens verwerkt, verwijzen wij naar de privacyverklaring van de KNHB.