header 2023-08 homepage 21 Hockeyclub Berlicum HCB.jpg header 2023-08 homepage 3 Hockeyclub Berlicum HCB.jpg header 2023-08 homepage 11 Hockeyclub Berlicum HCB.jpg
 
 

Beleid

De primaire doelstelling van Hockeyclub Berlicum is de (door)ontwikkeling van het hockey technisch beleid. De vereniging onderscheidt zich van andere verenigingen in de regio door een uitstekend vormgegeven technisch opleidingsklimaat voor alle leden, bestaande uit doorlopende leerlijnen vanaf de allerjongsten tot en met de seniorenleeftijd. 

Hockeyplezier krijg je door samen met je team een leuk seizoen te maken, sociaal en sportief. Omdat de leeftijd waarop kinderen gaan hockeyen steeds vroeger ligt, zijn kinderen eerder toe aan wedstrijden, competitie spelen en meer uitdaging. Zo ontstaan ook eerder niveauverschillen tussen kinderen wat invloed kan hebben op het spelplezier. 

E-Jeugd
Het beleid ten aanzien van teamindelingen bij de E-Jeugd (E6 en E8) is gebaseerd op basis van homogeniteit. Zo kunnen kinderen op hun eigen niveau en beleving spelen. Met deze indeling proberen wij het spelplezier te vergroten en de verschillen binnen de teams zo klein mogelijk te houden.

Junioren en Senioren
De hoofddoelstelling bij het samenstellen van Jeugd- en Senioren teams is het vormen van kwalitatieve gelijkwaardige groepen, waarin spelers optimaal kunnen functioneren. Zo kun je stellen dat er binnen HC Berlicum personen zijn die hockey recreatief of prestatief benaderen. Voor alle hockeyers gelden dezelfde regels van wel en niet spelen. Voor spelers die hockey als prestatieve sport benaderen geldt dat zij training, selectie en wedstrijden anders benaderen dan de recreatief gerichte spelers. 

Lees meer over het selectiebeleid van HC Berlicum.

Indelen op leeftijd
HC Berlicum volgt het beleid van de bond met betrekking tot de leeftijdsgrenzen en die is 1 oktober.  Daarom zullen kinderen starten in de goede leeftijdscategorie (grens 1 oktober). Zijn kinderen op school een klas doorgeschoven, dan wil dat niet zeggen dat ze motorisch ook een jaar verder zijn. Bij uitzondering wordt aan kinderen die jarig zijn tussen 1 oktober en 31 december en een klas zijn doorgeschoven, de kans geboden te gaan hockeyen met hun klasgenootjes, mits ze er motorisch en sociaal ook aan toe zijn. Voor alle kinderen, die zijn doorgeschoven, geldt voor elk seizoen: je gaat pas over naar de volgende leeftijdscategorie (3-tal, 6-tal of 8-tal) als je er fysiek en sociaal aan toe bent. Dit wordt na elk seizoen opnieuw beoordeeld door de lijnco√∂rdinator en de TC-verantwoordelijke. Het kan zo zijn dat je daardoor 2 jaar in eenzelfde categorie speelt. Voor overgang naar de Junioren (D) geldt dat er in principe geen te jonge kinderen in spelen (tenzij extreem talentvol of overmacht door aantallen).