header 2023-08 homepage 11 Hockeyclub Berlicum HCB.jpg header 2023-08 homepage 21 Hockeyclub Berlicum HCB.jpg header 2023-08 homepage 3 Hockeyclub Berlicum HCB.jpg
 
 

Scheidsrechters en spelbegeleiders

Inleiding
De KNHB adviseert om het fluiten van jongs af aan te integreren in de hockeyopleiding. Hierdoor is het fluiten van wedstrijden, net als trainen en het spelen van wedstrijden, een wezenlijk onderdeel van het lidmaatschap.
Elke wedstrijd moet immers gefloten worden, maar het garandeert ook adequate kennis van de spelregels van alle spelers en speelsters.

Spelregels
Op de website van de KNHB worden alle spelregels duidelijk uitgelegd.

Arbitrageplan
Er is door de Arbitragecommissie een arbitrageplan opgesteld. Het doel hiervan is om de arbitrage naar een hoger plan te tillen en te borgen voor de toekomst. Goede arbitrage draagt ertoe bij dat er meer respect en sportiviteit op de hockeyvelden komt. Dit komt ook de kwaliteit van de wedstrijden ten goede. Zowel spelers, coaches als toeschouwers zullen hiervan profiteren. 

Rent - a - scheids 
Zoals bekend ben je als lid van Hockeyclub Berlicum verplicht per jaar een aantal wedstrijden te fluiten. Ben je op het moment dat je opgesteld staat verhinderd en is er niemand die wil ruilen? Wij bieden nu de mogelijkheid om een scheidsrechter in te huren. Er bestaat bij HC Berlicum een scheidsrechterpoule, met leden die wel een extra wedstrijd willen fluiten wanneer een ander die opgesteld is niet in de gelegenheid is. 

Wanneer je niet kunt fluiten kun je één van deze mensen ruim van tevoren benaderen. Hier staat natuurlijk wel iets tegenover; als jeugdspeler betaal je €12,50, als seniorspeler €25,00 per wedstrijd. Dit bedrag dient VOOR de te fluiten wedstrijd in handen te zijn van degene die jouw beurt overneemt. Jouw fluitbeurt komt hiermee te vervallen. Heb je vervanging geregeld, meld dit dan bij scheidsrechterscommissie

Tevens willen we jullie aandacht vragen voor het volgende:
Wanneer je ingedeeld bent om te fluiten en je bent verhinderd kun je proberen met iemand te ruilen. Dit dient vooraf aan de arbitragecommissie gemaild te worden. Als je ruilt blijf je zelf verantwoordelijk dat diegene ook komt! 

Sanctie bij afwezigheid
Wanneer je niet komt fluiten staat er de volgende sanctie tegenover:
  • Sanctie bij eerste no-show: boete voor Spelbegeleiders: €5,00, Junioren scheidsrechters: €12,50, boete voor Senioren scheidsrechters: €25,00. De betrokken scheidsrechter/spelbegeleider zal de eerstvolgende speeldag opnieuw ingedeeld worden.
  • Sanctie bij tweede no-show binnen 12 maanden: boete voor Spelbegeleiders: €5,00, Junioren scheidsrechters: €12,50, boete voor Senioren scheidsrechters: €25,00. De scheidsrechter/spelbegeleider zal geschorst worden voor de eerstvolgende thuiswedstrijd.
  • De boetes voor het niet op komen dagen van een scheidsrechter (zowel jeugd als volwassenen) worden opgehoogd naar 25,- per keer dat dit gebeurt. Ook krijgt het team van deze persoon 2 extra fluitbeurten toegewezen.